Închiriere aparatură pentru oxigenoterapie şi ventilație noninvazivă cu decontare prin CAS

Închiriem aparatură pentru oxigenoterapie şi ventilație noninvazivă cu decontare 100% prin CAS în toată țara. Avem câte un coleg desemnat să deservească fiecare zonă, inclusiv unde locuiți dumneavoastră. Pentru a închiria un astfel de aparat medical vă rugăm să contactați reprezentanții noștri zonali din zona care locuiți accesând AICI detaliile din pagina de CONTACT a acestui site. Condițiile de decontare și explicațiile suplimentare le regăsiți parcurgând textul de mai jos.

Oxigenoterapie la domiciliu sau în spital – Concentrator de oxigen 5 l/min

NewMedics oferă o gamă completă de dispozitive medicale pentru administrarea continuă de oxigen, prin vânzare sau închiriere, atât pentru utilizarea la domiciliul pacientului, cât și pentru spitale, de la concentratoare de oxigen portabile (cu acumulator reîncărcabil încorporat) sau staționare, până la butelii portabile de oxigen și stații de încărcare mobile pentru acestea.

Singurul dispozitiv medical pentru administrare continuă cu oxigen la domiciliu decontat integral prin CAS este Concentratorul de oxigen cu debitul de 5l/min. Restul dispozitivelor pentru oxigenoterapie se pot închiria cu plata personală.

Ventilație noninvazivă şi suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP – CPAP, Auto CPAP, BiPAP – Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel ST cu Volum, Auto BiLEVEL și VNI pentru pacienți cu afecțiuni neurologice

NewMedics oferă o gamă completă de dispozitive medicale pentru ventilația noninvazivă şi suportul de presiune pozitivă continuă, prin vânzare sau închiriere, atât pentru utilizarea la domiciliul pacientului, cât și pentru spitale, de la CPAP, Auto CPAP, BiPAP – Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel ST cu Volum, Auto BiLEVEL și VNI pentru pacienți cu afecțiuni neurologice.

Astfel, conform Ordinului privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate publicat în MO al României, PARTEA I, Nr. 138/17.11.2023 dispozitivele pentru ventilație noninvazivă şi suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP care se decontează prin CAS sunt:

1. Aparate de ventilație noninvazivă

2. Aparate pentru suport de presiune pozitivă continuă CPAP, și anume:

a) suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianţă

b) suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea autoajustării acestora -auto CPAP cu card de complianţă

3. Aparate pentru suport de presiune pozitivă continuă cu două nivele BPAP, și anume:

a) suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele de presiune emise spontan administrate la nivelul căilor aeriene superioare şi stabilite prin titrare – Bi-levei S cu card de complianţă

b) suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenţei respiratorii tip Bi-levei SIT pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte şi al respiraţiei periodice cu card de complianţă

c) suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenţei respiratorii si a controlului volumului curent administrat-Bi-levei SfT cu opţiune de asistenţă a volumului cu card de complianţă

d) suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele cu posibilitatea autoajustării acestora -auto Bi-levei cu card de complianţă şi funcţie presure relief

Decontarea chiriei integrală

Acum puteți beneficia de dispozitive medicale pentru oxigenoterapie (concentrator de oxigen 5l/min) și ventilație non-invazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP (CPAP, Auto CPAP, BiPAP – Bilevel S, Bilevel ST, Bilevel ST cu Volum, Auto BiLevel și VNI pentru pacienți cu afecțiuni neurologice), gratuit, la domiciliu, pentru terapia de lungă durată, prin închirierea acestora de la NewMedics și decontarea chiriei, integral, de către Casa de Asigurări de Sănătate din județul în care domiciliați. Deoarece chiria lunară percepută de firma noastră pentru aceste dispozitive a fost redusă până la suma decontată de Casele de Asigurări de Sănătate, nu este nevoie de co-plată din partea pacientului. Pentru a obține un astfel de dispozitiv gratuit, aveți nevoie de o decizie de decontare din partea Casei de Asigurări de Sănătate de care aparțineți.

Acte necesare pentru închirierea unui dispozitiv medical:

  • copie după actul de identitate al pacientului;
  • actul de identitate în original al împuternicitului;
  • prescripția medicală pentru CAS eliberate de medicul specialist;
  • în cazul pensionarilor, talonul de pensie;
  • în cazul rambursării chiriei de către Casa de Asigurări de Sănătate, decizia de decontare valabila, pe numele pacientului şi anexa cu cele trei cupoane de decontare.

Acte necesare obținerii deciziei de decontare a chiriei de către Casele de Asigurări de Sănătate*:

  • prescripția medicală și Anexa pentru CAS de la medicul specialist în perioada de valabilitate (maximum 30 de zile de la emitere) (model PRESCRIPȚIE, model ANEXA);
  • cerere tip către Casa de Asigurări de Sănătate în evidenţa căreia se află pacientul (descarcă MODELUL);
  • adeverinţă salariat/talon pensie/acte doveditoare a calității de asigurat;
  • copie act de identitate;
  • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau fiziologică nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv.

*Notă: condițiile de decontare a dispozitivelor medicale oferite spre închiriere sunt stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și se pot modifica.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la aceste proceduri, ne puteți scrie la adresa de e-mail suport@newmedics.ro sau folosind formularul din pagina Contact.